Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

LĐO Thời sự - Xã hội Trà Sư

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh An Giang. Ảnh: T.S

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh An Giang. Ảnh: T.S

Ngày 19.5, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 4 (bất thường) bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, ông Đỗ Tấn Kiết - Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên, Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên, Đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 - đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dịp này, HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã miễn nhiệm Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hồ Chánh Giám - Đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 vì lý do sức khỏe và bầu bổ sung Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ảnh 1
Bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND. Ảnh: T.S

Theo đó, ông Huỳnh Hữu Đức - Đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, được bầu giữ chức vụ Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

BÌNH LUẬN

Cùng chuyên mục

Tin đọc nhiều

Đọc thêm