Tin nổi bật

Chủ tịch Trương Gia Bình chỉ ra thách thức của Việt Nam trong Cách mạng 4.0

Nguyễn Hà - Thu Hoài - Văn Thắng Thời sự
Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 là cơ hội lớn để Việt Nam tiến nhanh vào lĩnh vực công nghiệp mới. Trong quá trình đó, những thách thức nào được đặt ra? Những nhóm đối tượng lao động bị ảnh hưởng và buộc phải chuyển mình?... Báo LĐ có cuộc trao đổi với ông Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT để hiểu rõ hơn về vấn đề này.