Hài & Lạ

 

CSGT điều tiết giao thông bằng điệu nhảy kiểu Michael Jackson

BT (TH) Khám phá
Cảnh sát điều tiết giao thông luôn là công việc vô cùng vất vả và khô khan, song một cảnh sát giao thông (CSGT) ở Nigeria đã biến công việc này trở nên thú vị khi gắn nó với điệu nhảy Michael Jackson nổi tiếng.